Život radi za nas a ne protiv nas

Obilje je svuda oko nas. Međutim, postoji nešto što blokira da primijetimo obilje i blagostanje, da ga vidimo, nešto blokira da obilje dođe do nas i da ga mi primimo. To nešto su naša uvjerenja o obilju, naša uvjerenja o blagostanju koja su ograničavajuća i sputavajuća, kao i naše misli o tome šta obilje jeste a šta nije.

Neki ljudi misle da obilje i blagostanje predstavlja samo novac, ali mnogo toga spada pod pojam obilja. To su vrijeme, ljubav, uspjeh, radost, zadovoljstvo, ljepote, zdravlje, prijatelji, mudrost, znanje, novac itd..

 

˝ Svaki dan čuvajte vrata svoga uma i sami ćete odlučivati koje misli i uvjerenja hoćete da pustite u svoj život, a to će uticati na to kako se osjećate, bogato ili siromašno, prokleto ili blagoslovljeno.˝

Jim Rohn

 

Možemo misliti i osjećati se tako kao da nemamo dovoljno vremena, da nam uvijek nedostaje vrijeme, da nam fali još koji sat vremena da bismo završili sve obaveze. Ako smo tokom dana stalno u nekoj žurbi, kao da tokom tog istog dana nećemo obaviti sve zadatke, ako osjećamo veliki pritisak zbog nedostatka vremena, onda smo siromašni sa vremenom, jer osjećamo da ga nemamo dovoljno, osjećamo odsustvo vremena.

Ako osjećamo nešto drugo, ako osjećamo i vjerujemo da imamo sve vrijeme ovog svijeta, da ćemo uraditi i obaviti sve ono što treba da bude završeno, da ćemo stići tokom jednog dana, da ne postoji pritisak koji stvara nemir unutar nas, onda uživamo u obilju vremena, jer osjećamo prisustvo i postojanje vremena.

 

Neki ljudi osjećaju da nisu uspješni, da im uspjeh klizi kroz prste kao pijesak koji držimo u šaci, da im uspjeh nije nadohvat ruke, da im je uspjeh nedostižan jer je namijenjen samo odabranima, onda oni žive u nedostatku uspjeha.

A ako osjećamo da možemo biti uspješni, ako smo uvjereni u naš uspjeh, onda živimo u obilju uspjeha, jer nam uspjeh dolazi u susret.

 

Neki ljudi smatraju da će cijeli život provesti u neznanju, bez mudrosti jer nisu dovoljno pametni da shvataju, ili da ne znaju mnogo, i da su zbog toga nesposobni za uspjeh, za kreiranje divnog života kakav žele imati. Da li i vi osjećate isto? Ili osjećate da su ljudima dostupna sva znanja i mudrosti ovog svijeta, da smo podržani, da smo zaštićeni na svom putovanju kroz život. Ako osjećamo da smo uistinu povezani sa Izvorom, sa Životom, ako vjerujemo tom dijelu sebe koji je duboko unutar nas, onda možemo živjeti u obilju znanja, mudrosti, podrške.

 

Kakav odnos imamo prema ljubavi?

Da li osjećamo da imamo obilje ljubavi? Ili osjećamo da u našem životu ljubav ne postoji? Ili da u našem životu postoji sasvim malo ljubavi? Da li u našem životu ima radosti? Ili je uopće nema? Ili je radost nešto čega sebi dopuštamo samo ponekad, ili sasvim malo? Jer učili su nas da se ne trebamo radovati, jer radost donosi nesreću, učili su nas i da ljubav i sreća ne idu zajedno, da ljudi istovremeno ne mogu imati ljubav i sreću. Da li vjerujete u ovo ili živite u obilju ljubavi i radosti?

 

Kakav je naš stav prema novcu? Kakva su naša uvjerenja o novcu? Zapitajmo se šta sebi dopuštamo da imamo? Da li sebi dopuštamo da imamo novac, da li sebi dopuštamo da volimo novac? Ili je sasvim drugačije? Ne dopuštamo sebi da volimo novac, nego dopuštamo sebi da mrzimo novac, da ga preziremo jer su nas učili da je novac kvari ljudi, da ljudi koji imaju puno novaca da nisu dobri ljudi, da se zločesto ponašaju. Da li živite u obilju novca ili ne?

 

Kada nešto želimo što nemamo, to se dešava što na nekoj razini ne dopuštamo da to primimo. A kada sebi dopustimo da primamo onda u život ulaze dobre stvari. Zašto ne dopuštamo sebi da prihvatamo i primamo nešto što želimo? Zbog toga što imamo uvjerenje koje nas sputava u dopuštanju. Na nama je da otkrijemo koje je to uvjerenje, odakle ono dolazi.

 

Život je ovdje za nas, i radi za nas a ne protiv nas. Na ovoj planeti postoji ogromno nevjerovatno obilje. Međutim, mi vidimo samo nedostatak. Možemo se zapitati: ˝Kakvo obilje kada su ljudi gladni?˝ Istina je da postoje ljudi koji gladuju jer nemaju šta da jedu, nemaju hranu. Ali to nije zbog nedostatka hrane. To je zbog nedostatka ljubavi prema drugom ljudskom biću, zbog nedostatka volje da se pomognu drugi ljudi, da se ne gleda korist kao nešto što se treba dobiti zauzvrat. Na ovoj planeti postoji puno novaca, ali neki ljudi imaju veoma malo novca ili ga nemaju uopće. To je zbog toga što postoji nedostatak želje kod ljudi da se ogromna količina novca jednako podijeli na sve, iako ga ima dovoljno, jer neko ima svijest da ga neko ne zaslužuje, iako svi zaslužujemo imati novac.

Zamislite da stojite ispred okeana sa jednom posudom koju držite u rukama. Možemo se sagnuti i našu posudu napuniti vodom iz okeana. I bez obzira na to kolika naša posuda jeste, mi ne umanjujemo drugima blagodeti tog okeana, ne otimamo od drugih jer okean ima dovoljno vode za sve nas. Bez obzira koliko smo uzeli, ima više nego dovoljno za svakog od nas.

Tako je i sa našim životom. U njemu ima za svakog od nas i ljubavi, i novca i ljepote itd..

Jako je važno da možemo promijeniti svijest o tome šta obilje jeste.

Nije važno da li smo odrasli u veoma teškim uvjetima, u siromaštvu, nije važno odakle dolazimo, nije važno ni ono u šta su vjerovali naši roditelji, učitelji, vjeroučitelji, treneri, niti drugi, nije ni važno kako su odrastali. Važna je naša svijest o obilju, važne su naše misli o tome. A naše misli možemo da promijenimo, stoga i naša uvjerenja koja nam ne služe, koja su ograničavajuća.

Naša svijest i ono što biramo da mislimo i vjerujemo o obilju i blagostanju, svijest o našoj sposobnosti da vjerujemo da ga zaslužujemo, to kreira naše obilje i blagostanje.

Ono što blokira obilje da uđe u naš život jeste to što ne dopuštamo sebi da ga primamo. Važno je da dopustimo sebi da slobodno bez ograničenja primamo obilje, i to širom raširenih ruku. Jer tada Izvoru, Životu šaljemo poruku da smo spremni da ga primimo.