Magični Water Detox

Magični Water Detox je vježba koja će vam pomoći da se oslobodite lošeg osjećaja, pomoći će vam da se osjećate bolje, jer ćete se osloboditi misli koje vam nisu korisne, koje čine da se vi osjećate loše, jer kroz dan, sedmicu, mjesec pa i cijeli život sa sobom vučete pun kofer nimalo dobrog za vas. Sa sobom vučete kofer pun stvari koje vas iscrpljuju, koje troše vašu energiju, uskraćuju vam kreativnost i uspjeh.