Promjena je važna za sreću i uspjeh

Kada čujete riječ PROMJENA, kako se osjećate? Šta vam prvo padne na pamet?  Da li se unutar vašeg biće pojavi neka vrsta otpora? Šta za vas znači promjena?

 

Promjena nije ni stvar niti je predmet. Promjenu ne možete da stavite u neku vašu omiljenu torbu ili u prtljažnik vašeg automobila. Promjena je PROCES. To znači da je za promjenu potrebno vrijeme jer neko ili nešto se mijenja, transformiše.

Kada započne proces promjene neko ili nešto se mijenja, postaje drugačije. Možemo doživjeti poboljšanje ili neku vrstu sloma u kojem nešto može postati novo, na primjer: novi partnerski odnos, novi brak, novi posao itd..

 

˝Promjena je neizbježna, a lični rast je stvar izbora.˝

Bob Proctor

 

Neki ljudi se opiru promjeni jer je promjena u suprotnosti sa njihovom zonom poznatog, u kontrastu je sa stabilnošću, sa njihovom vizijom sigurnosti u kojoj nema nikakvog rizika.

Mi želimo da se mijenjamo, želimo da unesemo promjenu u naš život, ali istovremeno oklijevamo ili se čak plašimo promjene.

 

Pomisli kako će izgledati tvoj život za 5, 10 ili 15 godina ako sve ostane isto kao do sada?

 

Ljudi znaju šta bi trebalo da urade u svom životu i znaju šta bi trebalo da se promijeni i ko bi trebao da se promijeni kako bi imali život koji žele, ali veoma rijetko nešto urade. Ljudi radije mijenjaju druge a ne sebe, a suština promjene je da mijenjamo sebe a ne druge. Kada se mi mijenjamo, i svijet oko nas se mijenja.

 

Pomislite na svoj život, na ono što želite da ostvarite, na cilj koji želite postići. Da li ste ostvarili sve ono što se namjeravali postati, biti i imati? Ako jeste, čestitam vad srca.

Ako niste, kako onda da ništa ne mijenjate?

Pomislite na cijenu koju ste do sada platiti  jer niste donosili odluke koje mijenjaju vaš život? Pomislite i na cijenu koju ćete platiti oko sve ostane isto? Kako će to uticati na vaše zdravlje, vašu sreću, samopoštovanje…

 

 

Za lakše prihvatanje promjene potrebno je razumijevanje promjene. Potrebno je da razmislimo šta nama donosi promjena, kakvu razliku će napraviti u našem životu. Šta će nam donijeti kada promijenimo neki odnos, uvjerenje koje nas sputava, kada transformišemo emociju?

Promjena može biti bolna, ali je još bolnije i teže ostati tamo gdje ne pripadaš.